Psyykkinen valmennus
Yleinen

No mitä se psyykkinen valmennus sitten on? Psyykkisen valmennuksen tarkoituksena on auttaa ihmisiä hyvinvointiin tai suorituskykyyn liittyvissä tavoitteissa, hyödyntäen psyykkistä harjoittelua. Psyykkinen harjoittelu ei suinkaan tarkoita sitä, että valmentajan kanssa tehdään aina esimerkiksi mielikuva- tai rentoutusharjoituksia, vaan tapaamiset voivat yhtä hyvin sisältää vain keskustelua ja ääneen pohtimista. Minun kanssani voi tarkastella esimerkiksi sitä, mitä haluaisi saavuttaa ja miten sinne olisi mahdollista edetä. Psyykkinen valmentaja voi olla esimerkiksi osa tukiverkostoa urheilu-uralla tai vaikka elämäntapamuutoksessa.

Koen tärkeäksi tuoda esille, että psyykkinen valmennus ei ole psyykkisen terveyden ongelmien hoitoa, sillä en ole terveydenhuollon ammattilainen, psykologi tai psykoterapeutti. Olen hyvinvoinnin ja suorituskyvyn asiantuntija, jolla on koulutusta ja käytännön kokemusta valmentamisesta ja psyykkisestä harjoittelusta. Koska SputnikFysiolta löytyy monia osaavia fysioterapeutteja ja hierojia, on meillä ainutlaatuinen alusta tarjota ihmisille kokonaisvaltaisia palveluita.

Omakohtainen kokemus urheilijan ja valmentajan rooleista on vahvuus, jonka ansiosta voin käsitellä asioita käytännönläheisesti ja hahmottaa esimerkiksi nuoren urheilijan arkea monesta eri näkökulmasta. Olen itse perehtynyt psyykkiseen valmennukseen ensimmäisen kerran nimenomaan nuoren urheilijan roolissa. Silloin mielessä oli etenkin tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitys hyvinvointiin ja suorituskykyyn, arjen kokonaiskuormituksen hallinta sekä huippusuoritukseen valmistautumiseen liittyviä asioita. Urheilumaailma on aika raaka, kun yrittää tehdä jatkuvasti parhaansa ja silti kohtaa enemmän häviöitä kuin voittoja. Ja loppupeleissä kyse on ”vain” urheilusta, ei koko elämästä.

Saman ajatuksen voi hyvin siirtää elämään ylipäätänsä; jos yrittää kovasti saavuttaa jotain itselle tärkeää ja kohtaa jatkuvasti vastoinkäymisiä, saattaa innostus ja luottamus tulevaan laskea. Tai sitten on toinen vaihtoehto; ”en edes yritä, niin en pety”. Yrittäminen vaatii uskallusta ja ennen kaikkea käytännön keinoja ja taitoja, joita voi yhdessä valmentajan kanssa harjoitella. Oma ajatukseni on kuitenkin se, että on tärkeää saada nautintoa myös elämästä matkan varrelta, ei vain tavoitteen saavuttamisesta. Tavoitteiden lisäksi on siis tärkeää pohtia, miten tavoitetta kohti mennään ja oppia elämään hetkessä.

Psyykkisten taitojen harjoittelu on noussut viimeisten vuosien aikana enemmän ja enemmän esille. Käytännön esimerkkejä psyykkisistä taidoista on mm. tunteiden käsittely ja huomion suuntaaminen. Jos ajatellaan huippusuoritusta, on tärkeää, että pystyy kohdistamaan huomion suorituksen kannalta oleellisiin asioihin. Omia ajatuksiaan ja tunteitaan on myös hyvä tunnistaa – ja ennen kaikkea etsiä keinoja, joiden avulla niitä pystyy hyödyntämään tai vain hyväksymään, jotta voi keskittyä suoritusta edesauttaviin tekijöihin. Tunteita tulee ja menee, samoin ajatuksia. Lopulta tuloksen määrää kuitenkin konkreettinen toiminta, ei tunteet tai ajatukset.

Paitsi urheilija suorituksessaan, myös muissa elämän eri tilanteissa tarvitaan psyykkisiä taitoja. Vaikka oma kokemukseni on erityisesti urheilumaailmasta, otan hyvin mielelläni vastaan ihmisiä myös sen ulkopuolelta. Koska psyykkisiä taitoja ja lähestymistapoja on monia, parhaiten psyykkisen valmennuksen mahdollisuudet avautuvat psyykkisen valmentajan kanssa keskustellessa! Asiat ovat harvoin mustavalkoisia, mistä syystä lähtökohtana on aina kokonaisuuden hahmottaminen ja ennen kaikkea asiakkaan kuunteleminen.

Voisin käsitellä ja kuvailla psyykkistä valmennusta loputtomiin, mutta jos minun pitäisi tiivistää psyykkinen valmennus yhteen lauseeseen, se menisi jotakuinkin näin: Psyykkisestä valmennuksesta voit saada uusia näkökulmia liittyen hyvinvointiin ja suorituskykyyn, selkeyttää omia tavoitteitasi ja löytää keinoja niiden saavuttamiseksi.

Kirjoittaja:
Minttu Sinkkonen