Onko ryhdillä merkitystä?
Yleinen
Onko ryhdillä merkitystä? Onko olemassa täydellistä ryhtiä? 

Asiakkaan ryhdin arviointi kuuluu usein fysioterapeutin vastaanotolle tehtyyn tutkimiseen. Fysioterapeutti on mahdollisesti arvioinut asiakkaan hartioiden, selkärangan ja lantion asentoa. Optimaalisena tilannetta on pidetty silloin, kun luotisuora kulkee korvasta, olka- ja lonkkanivelen ja polvilumpion takaa nilkkaan. Mutta onko olemassa hyvää tai huonoa ryhtiä?  

Ensimmäisenä meidän tulisi määritellä hyvä, huono ja normaali ryhti. Valitettavasti sitä määritelmää ei ole. Ryhdin määrittely on haastavaa, koska ryhti on yksilöllinen ja siihen vaikuttaa moni asia, kuten esimerkiksi ikä, sukupuoli, työ, perintötekijät, lajitausta, kulttuuri, kipu, mieliala. 

Monelle on saattanut jäädä mieleen fysioterapeutin kertomia asioita ryhdistä. Eteenpäin kiertyneet olkapäät, korostunut lannerangan notko, toinen hartia ylempänä tai laskeutunut holvikaari. Ja kuten edellä, mitkään näistä ei ole määritelmiä hyvälle tai huonolle ryhdille. Näillä fysioterapeutin kertomilla asioilla ei välttämättä ole mitään merkitystä asiakkaan tilanteen kanssa ja ne voivat olla vain sivulöydöksiä. Lisäksi nämä tiedot saattavat viedä asiakkaan tilannetta huonompaan suuntaan, kun hän kokee omassa kehossa kaiken olevan pielessä. 

Ryhdin ja tuki- ja liikuntaelimistön kipujen yhteys ei nykytutkimusten mukaan ole niin selkeä. Tutkimusten mukaan esimerkiksi esim. olkapää-, niska- ja alaselkäkipupotilaiden ja kivuttomien henkilöiden ryhdeissä ei ole eroa. Lisäksi hyvin usein korostuneella lannerangan notkolla selitetään alaselkäkipua, vaikka tutkimuksissa näiden välillä ei ole löydetty yhteyttä. Ryhtiä enemmän tuki- ja liikuntaelimistön kipuihin vaikuttavat staattiset asennot, uni, vähäinen liikunta ja muut elämäntavat.  

Vaikka meillä olisi kuinka oppikirjan mukainen ryhti, ei se tarkoita että olisimme kivuttomia. Myöskään “huonon” ryhdin omaava ei ole automaattisesti kivulias. Ryhti voi antaa fysioterapeutille arvokasta tietoa asiakkaasta tai kuinka asiakkaan keho liikkuu ja toimii. Meidän on kuitenkin mietittävä, mitkä asiat ovat tilanteen kannalta oleellisia.  

Ei ole olemassa epänormaalia ryhtiä, on vain erilaisia ryhtejä. Ryhti ei myöskään ole huono, vaikka se olisi erilainen.

LÄHTEET 

Lewis JS, Green A, Wright C. Subacromial impingement syndrome: the role of posture and muscle imbalance. J Shoulder Elbow Surg. 2005 Jul-Aug;14(4):385-92. 

Grob D, Frauenfelder H, Mannion AF. The association between cervical spine curvature and neck pain. Eur Spine J. 2007 May;16(5):669-78. 

Laird, R.A., Kent, P. & Keating, J.L. How consistent are lordosis, range of movement and lumbo-pelvic rhythm in people with and without back pain? BMC Musculoskelet Disord 17, 403 (2016). 

Tekstin kirjoittajana: Fysioterapeutti ja hieroja Maija Sildén.