Kaatumisten ennaltaehkäisy ikääntyvillä
Yleinen

Ikääntyvien harjoittelu ja kaatumisten ennaltaehkäisy.

Taustaa kaatumisista – kuinka usein kaadutaan ja miksi? Mitkä ovat kustannukset?
 • Joka 3. yli 65 vuotias ja joka toinen yli 80 vuotias kaatuu vuosittain.
 • Puolet heistä kaatuu vuoden sisällä toistamiseen.
 • Kaatumisia tapahtuu sekä sisällä että ulkona.
 • Kaatumisten sairaanhoitokustannukset noin 200-400 miljoonaa € / vuodessa.
 • Kaatumisesta voi aiheutua noidankehä. Kaatunut pelkää uudelleen kaatumista.
 • Tämä voi aiheuttaa fyysisen ja sosiaalisen aktiivisuuden laskun.
 • Rajoittunut fyysinen ja sosiaalinen aktiivisuus voi heikentää toimintakykyä ja altistaa uudelle kaatumiselle.
Mitkä ovat riskitekijöitä kaatumiselle?

Suurimpaan osaa riskitekijöistä voidaan vaikuttaa ja näin ennaltaehkäistä kaatumisia. Tekijät joihin voidaan vaikuttaa:

Sisäiset:

 • Heikentynyt muisti & kognitio
 • Heikentynyt toiminta – ja liikkumiskyky
 • Alentunut tasapaino & lihasvoima
 • Kaatumisen pelko
 • Aistien puutokset

Ulkoiset vaaratekijät:

 • Erilaiset lääkkeet ja niiden sivuvaikutukset
 • Kodin vaarapaikat
 • Vaarapaikat kodin ulkopuolella
 • Jalkineet
 • Alkoholi
 • Tilanne ja käyttäytymistekijät:
 • Kiiruhtaminen
 • Huolimattomuus
 • Turhien riskien ottaminen
 • Liiallinen varovaisuus
 • Omien voimavarojen yli- tai aliarviointi
 • Vireystila & energiatasot

Miten kaatumista voidaan ennaltaehkäistä?

Yksilöllinen kaatumisen vaaratekijöiden arvinointi ja riskitekijöiden tunnistaminen avainasemassa. Helpoin tapa on kysyä:

 • Oletko kaatunut viimeisen vuoden aikana?
 • Onko sinulla tasapaino tai kävelyongelmia?
 • Pelkäätkö kaatuvasi?

Liikkumiseen liittyvissä tekijöissä:

 • Fysioterapeutti tekee tarkan kartoituksen tekijöistä ja tekee tarvittaessa tasapainon & voiman mittauksia
 • Näiden tietojen perusteella voidaan luoda yksilöllinen suunnitelma jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä vammoja.
 • Tarvittaessa tehdään myös laaja-alaisempaa arviointia moni-ammatillisesti.

Miten ikääntyvien tulisi harjoitella?

 • Monipuolinen liikuntaharjoittelu on tehokkain yksittäinen keino kaatumistapaturmien ehkäisemiseksi.
 • Harjoitella voi kotona sekä erilaisissa ryhmissä.
 • Harjoittelun tulee olla progressiivista
 • Harjoittelun lisäksi päivittäinen aktiivisuus on tärkeää.

Harjoitteilla pitää pyrkiä parantamaan:

 • Tasapainoa
 • Dynaamista sekä staattista tasapainoa
 • Lihasvoimaa
 • Monipuolisesti; Lihasmassan, voiman ja tehon harjoittelua.
 • Liikkumiskykyä
 • Ketteryys ja askellusharjoitteita