10 myyttiä kivusta
Yleinen

Kipu on aina hyvä syy tulla ensin fysioterapiaan – oli se sitten minkälaista tahansa. Listasimme kymmenen yleisintä myyttiä kivusta parantaaksemme tietoisuutta aiheesta.

1) KIPU ON AINA VAARALLISTA JA SEN TAKIA PITÄÄ OLLA VAROVAINEN!
 • Kipu ei tarkoita sitä, että se on jotenkin vaarallista
 • TULES-Vaivoissa kivut ovat erittäin harvoin merkki jostain vakavasta
 • Vain yhdellä sadasta selkäkipuisesta taustalla löytyy jokin vaarallinen löydös.
2) JOS SINULLA ON KIPUA, NIIN PARAS HOITO ON LEPO
 • Jos sinulla on kipua, lepoa parempi vaihtoehto on pysyä aktiivisena
 • Poikkeuksena aivan akuutti vamma, kuten nilkan nyrjähdys jossa kuormitusta tulee hetkeksi (3-7pv) keventää. Tämäkään ei tarkoita täyttä lepoa vaan optimaalista kuormitusta.
 • Kaikissa muissa kiputiloissa parempi hoito on sillä että selviytyy arkisista askareista kivusta huolimatta
 • Varovaisuus ja liikkumisen pelko ovat suurempi ongelma, kuin itse kipu.
3) KIVUN SATTUESSA TULEE PÄÄSTÄ RÖNTGEN TAI MAGNEETTIKUVAUKSEEN
 • Polven kulumaa on lähes joka toisella 50 vuotiaalla
 • Joka toisella 60 vuotiaalla on olkapään jänteissä repeämiä
 • Joka toisella terveellä on selässä välilevynpullistumia, hermon pinnettä ja kulumamuutoksia.
 • Kipu ja kuvantamislöydökset eivät siis ole yhteyksissä toisiinsa!
4) JOS KOET KIPUA, TARVITSET LÄÄKEHOITOA

5) JOS KIVUT EIVÄT LIEVITY NIIN PITÄÄ LEIKATA

Vain harva tarvitsee tule-vaivoihinsa leikkausta. On tehty tutkimuksia jossa toisille tehdään ”placebo” leikkaus ja toisille oikea leikkaus ja tulokset ovat yhtä hyviä.

6) JOS POLVI, OLKAPÄÄ TAI SELKÄ ON KIPEÄ, TARVITSET LÄÄKÄRIÄ

Jos menet lääkärin sijasta suoraan esimerkiksi fysioterapiaan, tulokset ja asiakkaiden tyytyväisyys on korkealla tasolla mutta kulut huomattavasti pienemmät. Fysioterapeutin tutkimus voi olla ihan yhtä hyvä kuin esimerkiksi ortopedin. Esimerkiksi sairaanhoitopiireissä ollaan ottamassa käyttöön malli, jossa ensin asiakas ohjataan fysioterapeutille ja sitten vasta lääkärille. Fysioterapeutti tarvittaessa kertoo missä tapauksessa lääkäriä tarvitaan!

7) IKÄ TUO MUKANAAN VAIVOJA

Kyllähän kulumamuutoksia tulee iän myötä, mutta ne eivät tarkoita että sinulla olisi iän myötä automaattisesti kipuja tai muita vaivoja. On uskomus että vanhemmiten esimerkiksi kulumien suhteen ei kannata rasitaa jäseniään. Tämän tuoma varovaisuus voi aiheuttaa suurempia ongelmia kuin itse kuluma.

Uskomus siitä että jokin paikka on kulunut tai rikki, aiheuttaa sen että ihminen ei enää liiku tai treenaa normaalisti. Ennen ajateltiin että juoksemista tulisi välttää jos on kulumaa jossakin. Nykyään ajatellaan että juokseminen tekee hyvää kulumavaivoissa!

8) VÄLILEVY, JÄNNE TAI NIKAMA ON POIS PAIKALTAAN

Jänteet, välilevyt tai nikamat eivät luiskahtele pois paikoiltaan. Jos näin on käynyt, taustalla voi olla jokin iso onnettomuus ja näitä vaivoja hoidetaan sitten jossain aivan muualla kuin lääkärin, fysioterapeutin tai hierojan vastaanotolla.

9) LANTIO ON VINO, JALAT OVAT ERIPITUISET JA SKOLIOOSIAKIN ON

Suurimmalla osalla ihmisistä lantio voi olla vino, jalat ovat eripituiset tai selkärangassa löytyy vinoutta johonkin suuntaan. Nämä tekijät eivät kuitenkaan aiheuta kipua vaan ovat normaaleja löydöksiä. Jos ”normaalista” löydöksestä tehdään rakenteellinen ”ongelma”, se voi ylläpitää vaivaa tulevaisuudessa.

10) KYLLÄ MINUN KIVUT OVAT IHAN OIKEITA KIPUJA

Kun kipu pitkittyy, se on yleensä yhteyksissä psykososiaalisiin tekijöihin, ei niinkään kudosperäisiin löydöksiin. Vamman laatu tai suuruus ei kerro siitä kenen kivut pitkittyvät (kroonistuvat).

Pitkittyvän kivun taustalla ovat usein ympäristötekijät joita ovat mm:

 • Negatiiviset uskomukset – ”ei tästä tule mitään”
 • Nocebo – ”Kun se on niin kulunut”
 • Huono minä-pystyvyys – ”En pysty tekemään mitään”
 • Työtyytymättömyys – ”Kun ei töissäkään pysty olla”
 • Työttömyys – ”Kun ei töitäkään ole”
 • Sekä Masennus, parisuhdeongelmat jne.